среда, 11 октября 2017 г.

Smart Cities Project | European Economic and Social Committee

Smart Cities Project | European Economic and Social Committee: Smart Cities Project | European Economic and Social Committee

Iespēja pieteikt projektus Latvijas valsts simtgades mērķprogrammai „Latvijai-100”


Organizācijas, biedrības un nodibinājumi aicināti iesniegt projektus Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas „Latvijai – 100” konkursam. Projektu iesniegšana norisināsies no 2017. gada 2. oktobra līdz 24. novembra plkst.12.00.
Mērķprogramma veidota, lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu, prioritāri atbalstot norises, kas vērstas uz sadarbību, bērnu, jauniešu iesaisti un izmanto mūsdienīgus mākslinieciskās izteiksmes un komunikācijas līdzekļus, t. sk., tehnoloģiju iespējas, kā arī vērstas uz pieejamības nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām, t.sk., cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, senioriem, attālos reģionos dzīvojošiem, Latvijas mazākumtautībām u.c.
Konkursā atbalsta lielus nacionālus, starptautiskus, kā arī vietējās kopienas un reģionālus projektus, kas:
 • ar radošiem līdzekļiem un aktīvu sabiedrības līdzdalību paplašina zināšanas un izpratni par Latvijas valstiskuma būtību, tā tapšanas vēsturi un priekšnoteikumiem, tajā skaitā atklājot kultūras lomu nācijas un valsts veidošanās procesā;
 • radošiem līdzekļiem godina Latvijas valsts un valstiskuma tapšanā nozīmīgas personības un cilvēku grupas, kas dažādos laikos ziedojušas savu dzīvi un dzīvību, savas zināšanas un talantus Latvijai un tās uzplaukumam, kā arī izceļ Latvijas valsts tapšanā un tālākajā attīstībā svarīgas vērtības;
 • vērsti uz sabiedrības iesaisti Latvijas kultūrvides sakopšanā un bagātināšanā, kas rada jaunas paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas;
 • tiek īstenoti pilsonisko iniciatīvu un pašvaldību darbības rezultātā un sinerģijā, un kas sasniedz plašu un daudzveidīgu mērķauditoriju;
 • paredz par Latviju vēstošu starptautisku aktivitāšu sagatavošanu un īstenošanu ārpus Latvijas, īpaši attiecībā uz valstīm, kuras ir spēlējušas nozīmīgu lomu Latvijas valsts tapšanā vai valstīm, kuras tuvākajā laikā svin simtgades, tostarp Igaunija, Lietuva, Somija, Polija, Islande, Lielbritānija, ASV.
https://lpr.gov.lv/lv/2017/iespeja-pieteikt-projektus-latvijas-valsts-simtgades-merkprogrammai-latvijai-100/#.Wd38wGi0Pct

Palielināta atbalsta intensitāte MVK jaunu produktu ieviešanai ražošanā


Ministru kabinets šā gada 10. oktobra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātos grozījumus atbalsta programmā uzņēmējiem “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

Līdz ar grozījumiem būtiski tiks palielināta atbalsta intensitāte mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK) nākošajā projektu iesniegumu atlases kārtā, kas atvieglos komersantu, jo īpaši MVK, iespējas piesaistīt līdzfinansējumu atbalsta jaunu produktu ieviešanai ražošanā.
Līdz šim publiskā līdzfinansējuma likme visiem komersantiem (mazie, vidējie, lielie komersanti) bija noteikta vienādā apmērā – 35%.

Līdz ar grozījumiem programmas atlases otrajā kārtā tiks palielināta publiskā līdzfinansējuma likme no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām:
 • sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem – 55%,
 • vidējiem komersantiem – 45%,
 • lielajiem komersantiem - 35% apmērā.

Atbalsta programmas otro projektu iesniegumu atlases kārtu plānots izsludināt šā gada oktobra beigās. Komersantu atbalstam pieejams finansējums būs vairāk kā 34 milj. EUR.

Detalizētāk ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr.293 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē .


Kā ziņots iepriekš, atbalsta programma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot jaunus produktus un tehnoloģijas ražošanā, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās.

Programmas ietvaros atbalsts tiek piešķirts eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošanai vai iegādei, kā arī uzstādīšanai un testēšanai reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību no ceturtā līdz astotajam tehnoloģiju gatavības līmenim (TRL4-8). Programmas ietvaros vismaz 20 % no eksperimentālās tehnoloģijas izmaksām ir jāatbilst pētniecības un attīstības izmaksām pilotrūpnīcās (pilotrūpnīcas ir izmēģinājuma ražotnes, kuru galvenais mērķis ir pētniecība un attīstība, un kuru izmantošana nav komerciāla). Ne vairāk kā 80 % no eksperimentālās tehnoloģijas komponentēm vai iekārtām būs iespējams izvēlēties no tirgū jau nopērkamām.

Projektu iesniegumus var iesniegt mazie, vidējie komersanti un lielie komersanti, kuri plāno īstenot projektu Viedās Specializācijas stratēģijas jomās (RIS 3).

Programma tiek ieviesta atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, ko organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Programmas ietvaros kopējais pieejamais ERAF finansējums ir 60 miljoni eiro. Projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas ietvaros (12.07.-12.09.2016) tika apstiprināti 17 projekti par ERAF finansējumu 25,28 milj. eiro. Projekti tika iesniegti tādās ražošanas jomās kā optisko šķiedru ražošana, nanopārklājumu un kompozītmateriālu ražošana, 3D displeju ražošana, stikla šķiedras ražošana, pārtikas un iepakojuma ražošana u.c.


Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
Twitter: @EM_gov_lv

четверг, 5 октября 2017 г.

Iespēja savai idejai saņemt 3000 EUR lielu finansējumu

Līdz 25.oktobrim ir iespēja pieteikties labdarības veikalu “Otrā Elpa”  sociālo projektu stipendiju konkursam un savai idejai iegūt 3’000,- Eur lielu finansiālo atbalstu.

Ja TEV un tavai organizācijai ir projekta ideja, kuras mērķis ir:
– sociāli mazaizsargāto grupu labklājības celšana
– vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana
– sabiedriskā labuma veidošana
– sociālās uzņēmējdarbības attīstība
TAD dodies uz adresi  www.otraelpa.lv/stipendijas/ , iepazīstieties ar nolikumu un lejupielādē projekta pieteikumu.
Pie mums pieteikuma anketu var nogādāt dažādos veidos.
Līdz 25.oktobrim:
 • Aizpildot elektronisko pieteikumu “Otrās elpas” mājaslapā
 • Nosūtīt elektroniski uz elpa@otraelpa.lv
 • Nosūtīt pa pastu (kā neierakstītu vēstuli) uz  veikalu “Otrā Elpa”, Marijas ielā 13, Rīgā, LV-1050
 • Ienest kādā no “Otrās Elpas” labdarības veikaliem Rīgā un Liepājā (Marijas iela 13, Rīga / Stabu iela 35, Rīga / Graudu iela 31/33, Liepāja)
Atbalstītas tiek organizācijas no visas Latvijas.
Ar iepriekš atbalstītajām organizācijām un realizētajiem projektiem var iepazītes TE.